Konzultácie

Ouroboros je mojím obľúbeným symbolom – had alebo drak, ktorý si (na pohľad) žerie svoj chvost. Tento symbol má viacero významových rovín. V jednej z nich symbolizuje opakujúce sa cykly či udalosti v živote človeka. Zmyslom opakovania týchto cyklov je poučiť sa (opakovanie je matkou múdrosti!). Ak sa vám to nedarí, a cykly a udalosti sa stále opakujú, je treba zmeniť uhol pohľadu.

Poskytujem preto možnosť osobného rozhovoru, výsledkom ktorého býva nájdenie odpovedí na otázky ako napr. „Čo sa deje?“, „Prečo sa to deje?“, „Čo robiť ďalej?“ a podobne. Môžeme sa venovať akejkoľvek téme – osobnej, rodinnej, partnerskej, pracovnej, duševnej, duchovnej – záleží iba na vás. Rozhovor prebieha veľmi neformálne, priateľsky, a môže trvať pol hodiny alebo aj tri hodiny – opäť to záleží iba na klientovi.

Na to, aby človek vystúpil z bludného kruhu a našiel správnu cestu ďalej, je potrebné sa dívať priamo Na-Dej. Počas rozhovoru preto dochádza k odhaľovaniu pravých príčin vzniknutých problémov, pričom nezriedka sú to odhalenia pre klienta veľmi prekvapivé. To sú momenty, kedy sa mení uhol pohľadu, a ktoré sú pre klienta najcennejšie. Od tohto bodu dokáže klient nájsť cestu ďalej často už aj sám.

Tieto súkromné konzultácie prebiehajú spravidla v Nitre alebo blízkom okolí, a cena je 50 eur za hodinu. Je možné sa dohodnúť aj na inej lokalite, tam však treba počítať so zvýšenými nákladmi na môj presun. Za určitých podmienok je možná aj telefonická konzultácia, najmä s klientami, kde už predtým prebehol osobný rozhovor.