O mne

Mám rád Slovo, mám rád symboly, a mám rád podobenstvá.
Mám rád Slovo, symboly a podobenstvá v príbehoch, pretože len nimi je možné popísať to, čo človek prežíva vo svojom vnútri.

Chcem poznávať, a tak Pozor-ujem.
Pozorujem, dívam sa, a vnímam všetkými piatimi pohromade.
Pozorujem, a uvedomujem si skutočnosť.
Nič nie je skryté, len sa všetci dívajú inam.

A tak pozorujem, vnímam, a vidím Za-Zrak.