Slovenčina, 7. časť – Ezoterika

Slovenčina, 7. časť – Ezoterika

Ezoterika nie je síce úplne slovenské slovo, ale je už udomácnené a používa sa veľmi často. Ezoterické smery sú veľmi vyhľadávané, poskytujú pútavé lákadlá, ale z pohľadu rozvoja či rozvinutia človeka sú tieto cesty slepé. Odvádzajú...
Čítať viac
Slovenčina, 6. časť – Úspech

Slovenčina, 6. časť – Úspech

Úspech – modla dnešnej éry, cieľ mnohých ciest, kritérium spoločenského rebríčka. Prostriedok na dosiahnutie chvály a uznania, pozornosti, a ďalších osobných záujmov. Ale tiež nástroj na zotročovanie ľudí. Čítaj tiež – Symbo...
Čítať viac
Slovenčina, 5. časť – Náročný

Slovenčina, 5. časť – Náročný

Vysvetliť symboliku slova „ná-roč-ný“ bude náročné, preto prosím buďte obzvlášť pozor-ní. Základom tohto slova je totiž nenápadné slovko „rok“! Nenápadné je preto, lebo v bežnom význame slova „náročný“ nie je veľmi jednoduc...
Čítať viac
Slovenčina, 4. časť – Povinnosť

Slovenčina, 4. časť – Povinnosť

Koreňom často používaného slova „povinnosť“ je vina. Toto slovo naznačuje, že svoju po-vinnosť musíme vykonať preto, lebo sme sa niečím previnili. Istotne budete súhlasiť, že v mnohých prípadoch je to úplný nezmysel. Hovorí sa, že má...
Čítať viac
Slovenčina, 3. časť – Ťažký a Ľahký

Slovenčina, 3. časť – Ťažký a Ľahký

Čítať viac
Slovenčina, 2. časť – Vytrvalosť a trpezlivosť

Slovenčina, 2. časť – Vytrvalosť a trpezlivosť

Tieto dve slová majú zdanlivo totožný význam, no v skutočnosti sú veľmi odlišné. Hovorí sa síce, že „trpezlivosť ruže prináša“, ale to je skôr kliatba, zámerne rozšírená medzi ľudí, než aby to bola ľudová múdrosť. Táto kliatba...
Čítať viac
Slovenčina, 1. časť – Čaro Slov-enčiny

Slovenčina, 1. časť – Čaro Slov-enčiny

Je písané, že na počiatku bolo Slovo. Slovo je veľmi mocný nástroj. Vraví sa: „Váž svoje slová!“ Slovom môžeme ublížiť, ale Slovom môžeme aj liečiť. Slovami vieme preklínať, ale aj žehnať. Aj čarodejníci majú svoje čarovné form...
Čítať viac