Symbolika zverokruhu – Ryby

Ryby sú posledným znamením zverokruhu, uzatvárajú púť (alebo cyklus), ale vzhľadom na svoju povahu aj predurčujú vznik ďalšieho cyklu. Ryby boli jedným z prvých súhvezdí na oblohe, ich vznik sa datuje až niekam do Babylonu, no ich symbolický význam zostal po celé tie tisícročia nezmenený.

Pôvodnou predlohou boli dve babylonské súhvezdia, jedno s názvom „Veľké sústo“ alebo „Veľký hlt“, a druhé sa volalo „Nebeská dáma“, prípadne „Dáma nebies“. Grécka mytológia potom prišla so svojou symbolikou, kedy dve ryby v symbole tohto znamenia predstavujú dve veľmi známe postavy gréckej mytológie – ErosaAfroditu. Podľa legendy Eros a Afrodita utekali pred bytosťou, ktorá chcela zničiť všetky bytosti na svete. Táto bytosť sa volala Tajfún – otec všetkých príšer. Aby sa dobre ukryli, tak sa Eros aj s Afroditou premenili na ryby. A aby sa jeden druhému nestratili, tak zostali spojení akousi šnúrou, alebo lankom. Len pre zaujímavosť – v rímskej mytológii týmito dvoma bytosťami boli VenušaCupid.

K rybám sa vzťahuje ešte jedna legenda, ktorú určite mnohí poznáte – a to legenda o zlatej rybke. Tá hovorí o jednom rybárovi, ktorý raz vylovil zlatú rybku, a tá mu chcela splniť jedno želanie. Rybár nič nechcel, a hodil rybu späť do mora, ale jeho žena nástojila na tom, aby si želal nový dom. Rybár tak urobil, a rybka im pričarovala nový dom. Keď to žena videla, tak chcela palác, a rybka im pričarovala palác. Nakoniec sa žena chcela stať bohyňou, a vtedy sa zlatá rybka nahnevala, a vzala im všetko, čo im dovtedy pričarovala.

Čo majú všetky tieto legendy spoločné? Máme príslovie, ktoré hovorí, že s jedlom rastie chuť. Čím viac jedla, tým väčšia chuť, až do chvíle, kým je to „sústo príliš veľké“. Rybárová žena tiež chcela viac a viac a viac, až prišla o všetko. No a meno „Eros“ aj „Cupid“ znamenajú v preklade „túžba“. Keď k tomu pridáme Afroditu (a Venušu) ako bohyne krásy a lásky, tak je zrejmé, že túžba, ak je navyše spojená s láskou, vie byť tou najsilnejšou na svete, dokonca až zničujúcou.

Prehnaná túžba je samozrejme extrémom, avšak poukazuje na vlastnosť, ktorú symbolizujú Ryby. Keď budeme hľadať ten správny pojem, tak túžba to nebude. Núka sa vlastnosť „chcieť“, ale to môže byť skôr záležitosť ega. Tou kľúčovou schopnosťou (každého človeka), ktorú symbolizujú Ryby, je vôľa.

Ak človek nemá vôľu, neurobí nič. Všetky ostatné schopnosti mu budú zbytočné, ak chýba vôľa. Na začiatku článku som napísal, že Ryby predurčujú vznik ďalšieho cyklu. Ak človek prejde jedným cyklom, získa skúsenosť, poučí sa a zmúdrie, tak potrebuje preukázať vôľu pokračovať ďalej a začať nový cyklus. Bez vôle to nejde, vôľa je základným predpokladom pre život. Ak vôľa chýba, nebude žiaden nový začiatok, žiadna nová púť sa nezačne (Baran).

Na druhej strane som už spomínal prehnanú vôľu, ktorá sa môže prejaviť ako prílišné chcenie (Chcem, chcem, chcem!!), prípadne ako silná túžba, alebo v extrémnej polohe ako zničujúca túžba. Človek sa vtedy stáva otrokom svojich neukojiteľných túžob.

Nakoniec ešte spomeniem tú šnúru alebo lanko, ktorým sú obe ryby spojené. Eros a Afrodita sa ním pripútali, čím prejavili vôľu sa opäť spojiť. Toto prepojenie symbolizuje aj vôľu (túžbu?) človeka hľadať krásu a lásku (Eros ako túžba/vôľa, a Afrodita ako symbol krásy a lásky). Nielen tú vonkajšiu krásu, ale hlavne tú vnútornú krásu. A to je tá vôľa, ktorá poháňa človeka znova a znova do života ako takého.