Symbolika zverokruhu – Rak

O mystických bytostiach, ktoré sú predlohou všetkých ostatných znamení zverokruhu, existuje mnoho príbehov a legiend. O bytosti, podľa ktorej vzniklo znamenie Raka, sa dochoval iba jeden jediný príbeh. A aj to veľmi krátky. O to významnejšia je však symbolika tohto príbehu, obzvlášť v tejto dobe.

Čítaj tiež – O 12 znameniach

Keď bol bájny Herakles (v rímskom jazyku Herkules) v službách Mykénskeho kráľa, musel v priebehu 12 rokov splniť 12 veľmi ťažkých úloh. V poradí druhou úlohou bolo zabiť 9-hlavú Lerneanskú Hydru. (Mimochodom, podobnosť 9-hlavej Hydry s 9-hlavými drakmi v slovenských ľudových rozprávkach nie je vôbec náhodná!) Podľa legendy bol boj medzi Heraklom a Hydrou veľmi urputný, no Herakles postupne získaval výhodu. Keďže bohyňa Hera nemala rada Herakla, rozhodla sa pomôcť Hydre, a tak prichádza na scénu malý, nenápadný krab.

Tento krab bol oproti Heraklovi veľmi maličký, dočiahol mu iba tak po členky, a tak Heraklovi začal klepetami hrýzť chodidlá. Herakla to samozrejme vyrušilo a spomalilo, a Hydra tak mohla znovu nabrať sily. Keď sa tento malý krab znova zahryzol do Heraklových chodidiel, Herakles sa nahneval, a mocným úderom nohy kraba zašliapol. Ten úder bol tak silný, že kraba okamžite usmrtil, a navyše ho vymrštil vysoko do oblakov, až na nebeskú oblohu, kde je dodnes ako štvrté znamenie zverokruhu. Ten krab sa volal… Karcinus!

Keď som na začiatku písal, že symbolika tohto znamenia je veľmi významná, už asi tušíte, prečo. Karcino-génne látky spôsobujú jednu z najzávažnejších chorôb dnešnej doby: RAK-ovinu. A nie je náhoda, že anglický výraz pre RAKovinu je CANCER. Vráťme sa teda k tej malej legende, a poďme si vysvetliť je symbolické významy.

Začnime tým, čo bolo primárnou úlohou Karcinusa v boji Herakla s Hydrou. Zabiť Herakla určite nie, to by bolo pre malého kraba nemožné. Jeho úlohou bolo Herakla spomaliť, zdržať. Kľúčová schopnosť (každého človeka), ktorú symbolizuje rak, je zdržanlivosť. „Dvakrát meraj, až potom rež!“

Je známe, že raci sa hýbu dozadu, a táto vlastnosť je veľmi potrebná aj pre človeka. Najmä pred vážnejšími rozhodnutiami je nanajvýš vhodné si urobiť takzvaný krok dozadu, urobiť si od vecí odstup, a pozrieť sa na všetko ešte raz zo širšieho uhla. Táto zručnosť v dnešnom uponáhľanom svete veľmi chýba, a všetci sme preto svedkami mnohých zbrklých rozhodnutí. Najväčší dôraz sa kladie na rýchlosť, na úkor presnosti a správnosti, a práve preto je zdržanlivosť (schopnosť spomaliť) tak dôležitá. Takmer na všetko už máme časový limit, dokonca už deti v škole učíme rýchlosti, všetko chceme mať správne hneď na prvý krát. Ale ako hovorí stará múdrosť – „Práca chvatná, málo platná!“

Zbrklosť ale nie je to, podľa čoho je pomenovaná rakovina. Je to práve presný opak zbrklosti – spiatočníctvo. Ak by sa zbrklosť dala popísať ako „Ani nemeriam, režem len tak od oka.“, tak spiatočníctvo sa dá popísať ako „Desať krát som už meral, ale ešte rezať nebudem, ešte pre istotu premeriam znovu.“ RAKovina je neustály pohyb dozadu, ustupovanie pred všetkým, a pred všetkými. RAK-ovina je neustále pozeranie sa do minulosti, snaha všetko v živote vrátiť späť, tak, ako to bolo predtým. RAKovina je neschopnosť riešiť to, čo človeka vnútorne zožiera – všetko si ťahá so sebou, všetko „iba meria, ale nič nereže“, a ono sa toho kopí viac a viac.

Tento aspekt ľudskej mysle je známy už veľmi dlho, a hoci sa o Karcinusovi zachoval iba jediný príbeh, tak existuje ešte jeden príbeh, ešte starší symbol, z egyptskej mytológie. Egypťania majú namiesto raka iného známeho chrobáka – Scarabea. Meno Scarabeus možno znie krásne a noblesne, ale v skutočnosti to nie je nič iné než náš hovnivál. A iste mi prepáčite trochu vulgarizmu – ale hovnivál je známy práve tým, že si pred sebou tlačí všetky svoje „sračky“. Vskutku krásna symbolika, vystihujúca príčiny rakoviny úplne dokonale.

Hovorí sa, že „život je zmena“. Zmena znamená pohyb, a pohyb je život. Kde nie je pohyb, tam nie je život. Spiatočníctvo je vlastne pripútanie sa k minulosti a odmietanie zmeny, odmietanie pohybu, odmietanie života. Scarabeus si tlačí guľôčku trusu pred sebou, a každým ďalším „cyklom“ sa guľôčka zväčší. Na to, aby sa človek zbavil svojej vlastnej guľôčky trusu, je potrebné, aby niečo zmenil. Aby už len nemeral, ale aby už konečne urobil aj ten rez.

Symbolika raka či kraba má ešte jeden dôležitý význam – majú totiž silný pancier, ktorý ich chráni. Zdržanlivosť, ktorú symbolizuje rak, ide ruka v ruke s ochranou. Zdržanlivosť je vlastne opatrnosť, ktorá chráni človeka pred nebezpečenstvom, ktorému sa človek vystavuje nerozvážnym konaním. V príbehu na začiatku článku však Karcinus túto ochranu privedie do extrému, keď už nechráni seba, ale chráni Hydru.

Prehnaná ochrana iných má svoje pomenovanie – obetavosť. Obetavosť je často prezentovaná ako veľmi ušľachtilá vlastnosť, a ľudia, ktorí obetovali samých seba, sú dokonca zobrazovaní ako hrdinovia. Avšak príbeh o Karcinusovi nech nám je poučením – jeho obetovanie Hydre pomohlo iba na kratučkú chvíľu, Herakles ju nakoniec aj tak premohol, a Karcinus sám tiež prišiel o život.