Symbolika zverokruhu – Škorpión

Škorpión je veľmi malý živočích, ktorý však svojím jedovatým chvostom dokáže pokoriť aj omnoho väčších protivníkov. V mytológii je známy príbeh o boji veľkého lovca Orióna so škorpiónom. Orión bol priveľmi pyšný, a tvrdil, že porazí každú bytosť na svete. Malému škorpiónovi sa však podarilo Orióna zasiahnuť svojim chvostom a usmrtiť.

Čítajte tiež – O znameniach zverokruhu

Škorpión je ôsmym znamením zverokruhu, čo znamená, že obdobie Škorpióna je krátko pred zimným slnovratom. V symbolike cyklických dejov predstavuje zimný slnovrat najväčšiu tmu (je najdlhšia noc), a pobyt v tme symbolizuje pobyt vo svojom vlastnom vnútri, v sebe samom. Keď má človek premýšľať – či už o sebe, alebo o udalostiach, ktoré sa ho týkajú – je potrebné si osvojiť zručnosť škorpióna.

Symbolika škorpióna sa opiera hlavne o jeho chvost – ten dokáže preniknúť veľmi hlboko, a tam zasiahnuť citlivé miesto. A presne toto potrebuje každý človek – preniknúť do jadra problému, ku koreňom, aby mohol odhaliť pravú podstatu toho, čo sa mu v živote (v danom cykle) deje. Tou kľúčovou vlastnosťou (každého človeka), ktorú reprezentuje škorpión, je prenikavosť.

Prenikavosť a jej formy

Prenikavosť ako schopnosť je v poslednej dobe veľmi potlačovaná. Bez tejto schopnosti nie je možné sa dopracovať k pravým príčinám problémov, a prejavuje sa to ako povrchnosť. Táto povrchnosť sa manifestuje v mnohých sférach života, či už pracovných alebo osobných. Rýchlosť našej doby nás tlačí k okamžitým reakciám a na hlbšie zamyslenie zostáva iba málo času. Impulzívnosť a povrchnosť prevládajú nad zdravým úsudkom a rozvahou. Niekto totiž dokáže pod povrch preniknúť rýchlejšie, a niekomu to trvá dlhší čas, ale dokážeme to všetci. Zámerným skracovaním času na premýšľanie sa človek dostáva do situácii, keď sa iba kĺže po povrchu, a nedokáže naozaj vyriešiť svoje problémy.

Opačným extrémom k povrchnosti je schopnosť prenikať až príliš hlboko, alebo inak povedané – opakovane „zatínať do živého“, „zatínať do otvorenej rany“. Keď sa snažíte prísť na to, čo sa deje s nejakým iným človekom, tak podľa jeho reakcii poznáte, kedy ste „zaťali do živého“. V tej chvíli ten druhý človek spravidla zareaguje veľmi bolestivo, a to je signál, že ste našli presne to citlivé miesto. Našli ste koreň problému a je potrebné začať hľadať cestu von. Ak by ste pokračovali v rýpaní do tej rany, spôsobili by ste tomu človeku iba ďalšiu bolesť, pričom nič nové užitočné by ste sa už nedozvedeli.

Tento extrém poznáme pod pojmami ako rýpavičnosť, či uštipačnosť, a podobne. Predstave si toho škorpióna, ako bodá s tým chvostíkom znova a znova a znova. Nie je to samozrejme nič príjemné, a preto pred tým varujem. Je nutné hľadať ideálnu rovnováhu – byť schopný dostať sa pod povrch, nájsť pravú príčinu problému, a hneď na to hľadať cestu von.

Prenikavosť ako nástroj

Obdobie zimného slnovratu je symbolicky to obdobie, kedy by sme mali dospieť k poznaniu, a skutočne pochopiť, čo a prečo sa nám v živote udialo, a čo robiť nabudúce inak. O tom je popravde symbolika ďalšieho znamenia – kozorožca. S hlbokým poznaním sa po zimnom slnovrate zrodí nový človek, tak, ako sa zrodí Slnko do nového roka (do nového cyklu). To poznanie však nie je možné bez schopnosti preniknúť až ku koreňom problémov, a preto by som vás rád nabádal k tomu, aby sa zastavili a našli si čas na hlbšie zamyslenie sa, keď sa vám niečo nedarí.

Už znamenie Raka nás učí – dvakrát meraj a raz rež! Škorpión je na tom podobne, a hovorí nám – dobre sa pozri, než prídeš s riešením! Nepodľahnite tlaku z časového stresu, naopak – radšej venujte viac času nájdeniu skutočných príčin, než by ste sa rozhodovali iba na základe povrchnosti.