Symbolika zverokruhu – Kozorožec

Znamenie kozorožca by sa vlastne malo volať Kozoryba, respektíve Kamzíkoryba, pretože bytosť, ktorá predstavuje toto znamenie, má hlavu, trup a predné končatiny ako horská koza (niečo ako kamzík), ale zadná časť tela je rybacia, vrátane plutvy. Ak niekde uvidíte zobrazenú iba kozu, nie je to presný symbol. Kombinácia kozy a ryby je síce na prvý pohľad veľmi zvláštna, ale ako o chvíľu uvidíme, má svoj hlboký symbolický význam.

V prvom rade si povieme, prečo je v tomto symbole ryba. Už odpradávna je známe, že voda je nositeľkou informácii. Preto vo všetkých prastarých posvätných textoch voda symbolizuje informácie. V týchto posvätných textoch by ste sa mohli napríklad dočítať, že nejaký pútnik na svojej ceste našiel studňu, ale aj keby z nej pil vodu celý život, zostal by smädný. Znamená to, že človek našiel nejaký zdroj informácii, ale tie informácie sú zavádzajúce a človeku nijako nepomôžu. V dnešnej dobe je takých „studní“ obrovské množstvo a pijú z nich vodu (informácie) milióny a milióny ľudí.

Voda však nie je iba v studni, ale aj v rieke či v mori. V rieke a v mori plávajú ryby – miliardy rýb, podobne, ako miliardy ľudí plávajú v mori informácii. Symbol ryby je teda symbolom človeka, ktorý je doslova zaplavený informáciami. Z tejto záplavy informácii je však potrebné sa dostať von, urobiť si nadhľad, a pochopiť, k čomu sú tie informácie dobré.

A s tým nám pomôže druhá polovica kozorožca (kamzíkoryby) – koza, a to dokonca horská koza (alebo teda kamzík). Prívlastok „horská“ je veľmi dôležitý, pretože je to ten typ kozy, ktorý bez problémov skáče po vysokých skalách (preto ju prirovnávam ku kamzíkovi). Hory a skaly sa týčia do výšky, vysoko nad vodnú hladinu – symbolicky sa dá povedať, že sa týčia až niekam k nebesám. Kamzík sa v týchto výškach pohybuje veľmi obratne, čiže si dokáže udržať nadhľad, dokáže vidieť súvislosti, a doslova byť „vyššie postavený“ ako ostatní.

Akú vlastnosť teda reprezentuje Kozorožec, respektíve kamzíkoryba? Nuž, dokáže sa obratne pohybovať v mori informácii a zároveň sa dokáže veľmi rýchlo vyšplhať s týmito informáciami do veľkej výšky – urobiť si nadhľad a dať si informácie do súvislostí. Keď k tomu ešte prezradím, že vzor pre znamenie Kozorožca pochádza až z pradávneho Summeru, a je ním summerský boh Enki, boh múdrosti a vody (informácii), tak verím, že symbolika tohto znamenia je už objasnená. Tou kľúčovou schopnosťou (každého človeka), ktorú symbolizuje kozorožec, je múdrosť.

Je veľký rozdiel medzi znalosťou a múdrosťou. Hovorí sa, že keď viem, ako sa používa kladivo, to ešte neznamená, že ho viem použiť múdro. Preto je veľký rozdiel medzi symbolom ryby a symbolom kamzíka (horskej kozy). Ryba zhromažďuje informácie, kamzík z nich vytvára múdrosť. Keď Škorpión použije svoju prenikavosť a analýzu, a Strelec privedie človeka ku správnym záverom tej analýzy, tak Kozorožec z týchto záverov vyvodí ponaučenie a priloží ďalší kúsok múdrosti do knižnice človeka.

Tam, kde múdrosť chýba, kde sa žiaľ kamzík nedokáže pohybovať po skalách, ale je z neho iba „obyčajná koza na dvore“, tam prevláda naša stará známa hlúposť. U takého človeka sa z kamzíkoryby prejavuje iba tá ryba. Kamzík absentuje úplne, alebo vyskočí len po prvú druhú skalu, a tam skončí. Často je prítomná aj neochota vyšplhať vyššie a nachádzať súvislosti. Snaha takýmto ľuďom niečo vysvetliť býva zbytočná, pretože pre nich je to iba príjem informácii (ryba), ktoré si ale nedokážu dať do súvislostí.

Na druhej strane sú ľudia, u ktorých sa prejavuje z tej kamzíkoryby hlavne ten kamzík, ale ryba je zanedbaná. To sú ľudia, ktorí si síce dokážu dať informácie do súvislostí, len tých informácii majú veľmi málo. Vytvárajú si iba domnelú múdrosť, pretože ich závery a ponaučenia vychádzajú z neúplných alebo dokonca nepresných informácii. Keď ich rybia časť pojme nejakú informáciu, tak ich kamzíčia časť okamžite šplhá dohora vytvoriť nejakú „múdrosť“. A aj keď tá domnelá múdrosť nie je správna, nemožno ju nazvať hlúposťou. Naopak, keď je tých múdrostí až príliš veľa, nazývame to premúdrelosť.

S premúdrelosťou je spojená ešte jedna vlastnosť, ktorú kamzík nádherne ilustruje, a tou je ambicióznosť. Je to snaha šplhať čo najvyššie a čo najrýchlejšie, hoci ten informačný základ chýba. Títo ľudia naozaj obľubujú vysoké miesta, na ktorých sa aj dokážu obratne pohybovať, avšak ich rozhodnutia a činy skutočnú múdrosť postrádajú. Skôr či neskôr takýto „kamzík“ urobí závažnú chybu, pretože ho ovláda pýcha a vlastné (chybné) presvedčenie o svojej neomylnosti. Pád z veľkej výšky späť na zem býva tvrdý a bolestivý, ale aspoň je to skúsenosť a informácia, z ktorej sa dá odvodiť jedna dôležitá múdrosť. Ak sa to tomu človeku podarí, je to skvelé. Ak nie, celý proces vrátane pádu si holt bude musieť zopakovať. 🙂