Slovenčina, 4. časť – Povinnosť

Koreňom často používaného slova „povinnosť“ je vina. Toto slovo naznačuje, že svoju po-vinnosť musíme vykonať preto, lebo sme sa niečím previnili. Istotne budete súhlasiť, že v mnohých prípadoch je to úplný nezmysel.

Hovorí sa, že máme svoje občianske povinnosti. To by znamenalo, že sme sa previnili už len tým, že sme sa narodili, a z tejto „viny“ máme svoje po-vinnosti. Podobne nezmyselne vyznieva nariadenie, že každé dieťa má povinnú školskú dochádzku. Dieťa sa skrátka „previní“ tým, že dovŕši vek 6 rokov, a za trest pôjde do školy!

Presne tak, za TREST! Pretože vina vyžaduje trest! Každá po-vinnosť je tak vlastne trestom. Povinnosť nedáva človeku žiaden výber; je to príkaz, ktorý je potrebné vykonať. Povinnosti nás stavajú a manipulujú do role previnilcov, ktorí sa majú podvoliť, aj keď sa v skutočnosti ničoho nedopustili.

Vyvarujme sa preto používania slova povinnosť, pretože tým prehlasujeme iného človeka za vinného. Radšej zvoľme vhodnejší výraz „vyžaduje sa“, prípadne „je potrebné“. Napríklad teda nebude „povinná školská dochádzka“, ale „vyžaduje sa školská dochádzka detí od 6 rokov“.

One thought on “Slovenčina, 4. časť – Povinnosť

Comments are closed.