Slovenčina, 5. časť – Náročný

Vysvetliť symboliku slova „ná-roč-ný“ bude náročné, preto prosím buďte obzvlášť pozor-ní. Základom tohto slova je totiž nenápadné slovko „rok“! Nenápadné je preto, lebo v bežnom význame slova „náročný“ nie je veľmi jednoduché uvidieť súvislosť s významom slova „rok“.

Bežné chápanie slova „náročný“ sa významovo blíži k slovám ako „ťažký“, „namáhavý“, prípadne k významu „vyžadujúci veľmi veľa“ (úsilia, snahy, a podobne) – napríklad ťažká úloha, namáhavá práca, ale tiež náročný človek (ktorý si robí veľké nároky). Prvotná asociácia so slovkom „rok“ môže byť v tom, že splniť náročnú úlohu môže trvať aj celý rok, prípadne splniť nároky nejakého človeka môže trvať aj rok. Ak by sme ten rok brali iba obrazne, a nie doslovne, boli by sme veľmi blízko. Úplne presne sa ale trafíme vo chvíli, ak ten rok budeme brať symbolicky ako vyjadrenie jedného cyklu.

Čítaj tiež – O 12 mesiačikoch

Cykly sprevádzajú celý náš život. Niektoré trvajú iba pár sekúnd (napríklad opakovaná snaha navliecť niť do uška ihly), iné môžu trvať celé roky (naučiť sa odpustiť; odpútať sa od vecí a ľudí; a podobne). Cykly sú základom rozvoja človeka, pretože opakovanie je matkou múdrosti. Ak sa človek nepoučí na prvý raz, cyklus sa opakuje znova a znova, až kým človek konečne pochopí, zmúdrie, a vtedy cyklus môže skončiť. A aj potom sa dobrovoľne môže rozhodnúť si ten cyklus zopakovať, aby sa utvrdil vo svojom učení.

Ak máme teda pred sebou úlohu, ktorú považujeme za náročnú, znamená to, že pred-pokladáme, že sa nám ju nepodarí splniť na prvý krát, ale bude potrebných niekoľko pokusov a omylov (cyklov), kým úlohu splníme. A to je úplne v poriadku, pretože na chybách sa človek naučí najviac. Každým cyklom sa niečo naučíme, v každom cykle spoznáme niečo nové, a to je to, čo nás posúva vpred. Nie je žiadnou chybou si cykly opakovať, nie je chybou robiť chyby – naopak, už Sokrates podporoval svojich študentov v tom, aby robili chyby, aby sa z nich všetci mohli poučiť.

Čítaj tiež – Ťažký a ľahký

Dôležitá nie je rýchlosť, ako sa nám to snažia nahovoriť v dnešnej dobe, dôležité je to, čo všetko sa naučíme počas cyklov. Ja sa vždy teším na náročné úlohy, pretože je v nich vždy niečo nové. A volám ich „náročné“, nevolám ich „ťažké“. Nezaťažujem sa nimi, naopak, o-boha-cujú ma.