Symbolika Harryho Pottera 2. časť – Harry a Voldemort

V prvej časti tejto série sme si predstavili dva svety, magický a muklovský (nebo a zem), v ktorých sa celý príbeh odohráva. V tejto časti si predstavíme obe hlavné postavy – Harryho a Voldemorta.

V hlavných úlohách…

A začneme od Voldemorta. Je to totiž práve on, ktorý je silným vládcom v krajine predtým, než sa narodí Harry. Vládne však kruto, vládne strachom, všade zabíja ľudí, je stelesnené ZLO, je skazou sveta. Tomu zodpovedá aj jeho meno. Prvá časť „Volde“ je až nápadne podobná slovu „world“ – svet. A druhá časť „mort“ je koreňom slov s významom smrť resp. usmrtiť, či už v latinčine (mors, mortis) alebo aj angličtine (murder) či slovenčine (zamordovať=zabiť).

Voldemort je teda „Smrť Sveta“, „Skaza Sveta“. To znie dosť desivo, tak si to trochu odľahčíme – túto postavu totižto veľmi dobre poznáme, objavila sa v našich ľudových rozprávkach už veľmi dávno. Meno Voldemort mi najviac pripomína rozprávku „O princeznej so zlatou hviezdou na čele“, kde sa celý v čiernom odeve objavil „král Kazisvět šestý, z Boží vůle Král!“. Symbolický význam Kazisveta aj Voldemorta je úplne totožný, a mne sa meno Kazisvet páči viac.

Harry Potter naproti tomu predstavuje DOBRO, čo je patrné od samého počiatku. A s objavením sa „dobra“ – teda Harryho – zároveň zlo stráca svoju moc. Keď sa Voldemort alias Kazisvet pokúsi Harryho zabiť, nastane niečo veľmi nečakané – malý Harry prežije a Voldemort stratí svoju moc, stratí svoju podobu, a zmizne zo sveta. Všetko zlo sa odrazu stratí, a vo svete zavládne dobro a mier.

Teória relativity

Na prvý pohľad to možno nie je tak patrné, ale máme tu veľkú podobnosť s inými známymi príbehmi z dávnych čias. Keď sa Zeus dopočul, že ľudia na Zemi sú skazení a neštítia sa zločinov, a na vlastné oči sa presvedčil, že lúpia, vraždia a uctievajú lož namiesto pravdy, zoslal na Zem ničivú potopu. Taký istý príbeh poznáme aj z Biblie, kde potopu na Zem zoslal Boh. V oboch príbehoch sa v člne (prípadne v arche) zachránilo pár spravodlivých a statočných ľudí – Deukalión s manželkou, či Noe s manželkou a tromi synmi s manželkami. A presne tak isto bol „zachránený“ Harry, ako predstaviteľ dobra a spravodlivosti.

Harry a Voldemort teda predstavujú to, čomu hovoríme dobro a zlo. Ale nie to dobro a zlo „tam vonku“, vo svete. Predstavujú dobro a zlo v každom jednom človeku. Dobro a zlo nie sú univerzálne, nie sú presne dané. Naopak, sú to veľmi relatívne pojmy. Keď dravý vták uloví poľnú myš, aby s ňou mohol nakŕmiť svoje mláďatá, je to dobré alebo zlé? Pre toho dravca a jeho mláďatá je to dobré, no pre tú myš je to zlé. Jedna a tá istá udalosť je pre niekoho dobrá, a pre niekoho zlá. A pre niekoho iného je tá istá udalosť je dobrá aj zlá zároveň.

Dobro a zlo sú vždy v rovnováhe. Predstavte si, že by sa objavil nejaký aktivista a začal brániť myši pred dravcami v domnení, že koná „dobro“. Smrť je predsa zlá, takže brániť myši je dobré. Ak by sa mu to podarilo a dravci by nemali čo jesť, možno by im hrozilo vyhynutie. Na druhej strane by sa myšiam darilo a možno by sa nebezpečne premnožili. „Dobrý“ skutok má teda „zlé“ následky. A opäť je dobro a zlo v rovnováhe.

Avšak…
Ani dobro ani zlo nie sú pravda!

Dobro a zlo je len ilúzia…

7. deň

V jednom najznámejších príbehov nášho sveta, o vyhnaní Adama a Evy z raja, Eva odtrhne jablko zo stromu. Nie je to však hocaký strom, je to zakázaný strom, a mnohí ho poznajú ako strom poznania. Jeho plné meno je však o malinko dlhšie, a znie „Strom poznania dobrého a zlého“. A práve toto rozdeľovanie všetkého na dobré a zlé je tým prvotným prekliatím človeka, je to jeho „smrť“.

Naučili sme sa rozlišovať dobré a zlé, ale zároveň sme vďaka tomu boli vyhnaní z raja. Je to pochopiteľné – ak sa dokážeme hádať o to, či je nejaká udalosť dobrá alebo zlá, je to koniec života „v raji“, v pokoji, v súlade, v harmónii. My sami často nevieme posúdiť, či je niečo dobré alebo zlé, a nevidíme pritom, že nám škodí už len samotné posudzovanie. Mnoho konfliktov vzniká preto, lebo nevnímame dobré a zlé rovnako ako ostatní ľudia. A aj v človeku samotnom existuje veľa krát konflikt práve preto, lebo nevie posúdiť, či rozhodnutie, ktoré chce urobiť, je dobré alebo zlé.

„Raj“ nie je nikde vonku na svete, „raj“ môže zažívať každý človek v sebe samom, vo vnútri, vo svojej duši. Nikde inde raj nenájde. Predbehneme teraz dej a posunieme sa na koniec príbehu o Harry Potterovi, kedy sa Harry a Voldemort stretnú vo vzájomnom súboji. Súboj končí smrťou oboch – Harryho aj Voldemorta, dobra aj zla zároveň. To je známe ako „mystická smrť“, nie je to samozrejme fyzická smrť, a po tejto mystickej smrti prichádza vykúpenie a zmŕtvychvstanie. Zrodí sa nový človek, ktorý nerozdeľuje veci na dobré a zlé, ale vníma celistvosť, vníma jeden celok (odtiaľ je pojem – je mi to „jedno“).

A vnímanie všetkých udalostí ako časť jedného celku, bez rozdeľovania na dobré a zlé, je to, čo symbolizuje 7. deň stvorenia sveta. Hovorí sa, že Boh stvoril svet za 6 dní, a na siedmy deň oddychoval, ale presnejšie je povedať, že na siedmy deň si užíval (žil) to, čo stvoril, a už nič nemenil, všetko bolo správne. A všetko je správne, dodnes.