Slovenčina, 7. časť – Ezoterika

Ezoterika nie je síce úplne slovenské slovo, ale je už udomácnené a používa sa veľmi často. Ezoterické smery sú veľmi vyhľadávané, poskytujú pútavé lákadlá, ale z pohľadu rozvoja či rozvinutia človeka sú tieto cesty slepé. Odvádzajú človeka od seba samého, a preto si o-svetlíme, čo slovo ezoterika v skutočnosti znamená.

Koreňmi tohto slova, ktoré vzniklo v USA, sú dve iné slová – „ezo“ a „terra“. Slovo „ezo“ by ste márne hľadali v iných jazykoch, angličtina dokonca dnes používa pojem „esoterica“, a predpona „eso-“ by nás mohla zaviesť na falošnú stopu. „Ezo“ je však iba „zrýchlený“ anglický fonetický prepis slova „exo“, a to už sme v latinčine, pričom slovko „exo“ je mnohým veľmi dobre známe.

Význam slovka „exo“ (alebo skrátene aj „ex-“) označuje niečo na vonkajšej strane, vonku, mimo. Napríklad bežne používané slovo „exit“ sa skladá zo slov „ex-“ a „ito“ (ísť, chodiť), a teda exit označuje miesto, kde sa vychádza von – východ. Exosféra je poslednou vrstvou atmosféry; exotické krajiny sú mimo nám bežne známych krajín; exoplanétami sa nazývajú také planéty, ktoré sú nájdené mimo našu Slnečnú sústavu; a tak podobne. Aj slovko „externý“ je vlastne iba skrátená forma slova ex(o)terný.

A tým sa dostávame k druhému koreňovému slovu – „terra“, ďalšiemu známemu latinskému slovu, ktoré značí „zem“. Exo-terra je teda niečo mimo zeme, exo-terické potom znamená mimozemské. Tu je však potrebné vy-svetliť význam pojmu „zem“, pretože v tomto prípade nepomenúva zem ako planétu.

Je písané, že keď sa narodí malý Ježiško v Betlehéme, prídu sa mu pokloniť traja králi. Títo traja králi reprezentujú tri kráľovstvá, tri svety, alebo tri zeme, v češtine „tři země“. A češtinu si na chvíľu požičiam, a rozdelím tři země na „tři ze mě“, alebo slovensky „traja zo mňa“. A tí traja sú – telo, duša a duch. Zem hrubohmotná (telo), zem jemnohmotná (duša) a zem nehmotná (duch).

To je tá známa trojjedinosť, traja vo mne, traja v každom jednom človeku. Je úplne jedno, či to pomenujeme ako tri svety, tri zeme, alebo tri kráľovstvá, vždy to symbolizuje to isté. Vždy ide o človeka, a o všetky tri jeho zložky – telo, dušu aj ducha. Aj dary, ktoré prinesú títo traja králi, odkazujú na ich tri kráľovstvá – zlato (nehmotná rovina, duch), myrha (hrubá hmota, očista tela), a kadidlo (jemná hmota, očista duše). Je vhodné si povšimnúť, že druhý kráľ (kráľ jemnohmotnej zeme) má čiernu farbu pleti, za čím treba hľadať hlavne symbolický význam.

Čítaj tiež – Tri svety

Ak teda slovko „terra“ bude označovať „človeka“, potom ezoterika zahŕňa smery, ktoré sa zaoberajú všeličím možným mimo človeka, len nie človekom samým. Ezoterika odvádza pozornosť od toho najdôležitejšieho – od nás samých. Ezoterika môže byť fascinujúca, udivujúca, môže byť veľmi lákavá, ale podobá sa mýtickým Sirénam, ktoré na šírom mori krásnym spevom lákali námorníkov, aby ich potom zahubili.

Dávajte si veľký pozor, pretože byť „exo terra“, byť mimo svojho tela, je nanajvýš nebezpečné. Opustiť svoj dom a nechať ho otvorený sa nevypláca ani vo fyzickom svete, nieto ešte vo svete duševnom a duchovnom. Ak je pán v dome, zlodej nepríde. Ak necháme dom prázdny, môže sa tam nasťahovať niekto iný.

Človek je stvorený na obraz Boží, a je písané, že kto hľadá, nájde, a kto klope na dvere, tomu otvoria. Ak chce syn niečo od svojho otca, požiada ho o to priamo. Nie je jediný dôvod, prečo by mal v tomto vzťahu využívať prostredníkov, obchodníkov, alebo dokonca celé obchodné reťazce jemnohmotného a nehmotného sveta, exo terra. Nik z týchto prostredníkov a obchodníkov mu nič nedá za-dar-mo.

Preto hľadajte a klopte na dvere u otca, a nie u obchodníkov.