O 12 mesiačikoch, 12 znameniach
 a 12 hodinách

Číslo 12 ma priťahovalo už veľmi dlhú dobu. Veď kto z nás by nepoznal rozprávku o 12 mesiačikoch, dobrej Maruške, a zlej macoche, ktorá Marušku vyhnala v zime na jahody? A kto z nás by nepoznal 12 znamení, keď každý z nás je v nejakom z nich narodený? Aj to, že Ježiš mal 12 učedníkov, je ako tak známe. Už menej známe je, že v gréckej mytológii bolo 12 Titánov, a rímsky Pantheon mal tiež 12 bohov. To je až príliš veľa „božských“ či „nebeských“ 12-tok na to, aby to bola len náhoda. A keby to ešte nestačilo, tak aj ciferník hodín má 12 dielikov…

Prvé zmienky o nebeských zvieracích súhvezdiach siahajú až do doby bronzovej. Niekedy okolo roku 1000 pred naším letopočtom, za čias Babylonu, sa objavujú prvé správy o ucelenom systéme 12 zvieracích súhvezdiach, vytvorených okolo „cesty“ na oblohe, po ktorej sa hýbali „putujúce hviezdy“, dnes už známe ako planéty. Symbolicky teda vytvorili Babylončania na oblohe cestu, z 12 dielov, po ktorej každý rok kráčali pútnici. A každý diel cesty bol pod vládou jedného zvieraťa.

Čím je teda tá 12-ka tak výnimočná, že sa ju ľudia rozhodli dať na oblohu, či do príbehov o nebeských bohoch? Prečo je celý rok rozdelený na 12 mesiacov, a ciferník hodín, kam sa dívame prakticky každý deň, má iba 12 dielikov, a nie 24? Čím to je, že sa táto 12-ka zachovala po celé tie tisícročia, skrz všetky civilizácie, takmer v nezmenenej podobe?

Od nepamäti ľudia prirovnávali vlastnosti človeka k určitým zvieratám. Východné civilizácie dokonca vyvinuli systémy bojových umení, založené na vlastnostiach špecifických zvierat. Dodnes sa aj u nás zachovali prirovnania ako napr.: „bil sa statočne ako lev“, „má orlí zrak“, „je zúrivý ako býk“, „pomalý ako slimák“, „slizký ako had“, „prefíkaný ako líška“, a mnohé iné. Tieto prirovnania sa môžu v rôznych kultúrach líšiť, no podstata zostáva rovnaká – zvieratá symbolizujú vlastnosti človeka.

Babylončania rozmiestnili 12 zvierat na cestu, po ktorej idú „putujúce planéty“, teda pútnici. Symbolicky nám teda odovzdali jedno z najväčších posolstiev o človeku – že sme pútnici, pútnici životom, a potrebujeme si postupne osvojiť 12 kľúčových zručností. Až keď ich budeme dokonale ovládať, môžeme dôjsť na koniec svojej púte. Toto učenie vydržalo skúšku časom, keď prežilo 3.000 rokov, a dodnes je nám stále na očiach. Dennodenne. Takú dlhú a aktívnu existenciu môže mať len učenie, ktoré má pre človeka životne dôležitý význam.

V ďalších častiach si predstavíme jednotlivé znamenia – vlastnosti či zručnosti, ktoré treba zvládnuť. Každá z týchto vlastností má svoj rovnovážny stav, harmonický stred, ku ktorému je potrebné sa dopracovať. Po stranách tohto stredu existujú dva protipóly, cez ktoré si každý človek prejde predtým, než dosiahne rovnováhu. Je nevyhnutné poznať obe extrémne polohy – len tak je skúsenosť celistvá, a poznanie úplné.

10 thoughts on “O 12 mesiačikoch, 12 znameniach
 a 12 hodinách

  1. Spätné upozornenie: Baran - MOX
  2. Spätné upozornenie: Býk - MOX
  3. Spätné upozornenie: Blíženci - MOX
  4. Spätné upozornenie: Rak - MOX
  5. Spätné upozornenie: Lev - MOX
  6. Spätné upozornenie: Symbolika zverokruhu - Panna - MOX
  7. Spätné upozornenie: Symbolika zverokruhu - Vodnár - MOX

Comments are closed.