Symbolika Harryho Pottera, 1. časť – Tri svety

Príbeh o malom chlapcovi menom Harry Potter oslovil v nie tak dávnej dobe milióny ľudí po celom svete, či už v knižnej alebo filmovej podobe. Už na prvý pohľad mi bolo zrejmé, že to nie je iba obyčajný rozprávkový príbeh, ale že obsahuje v sebe omnoho viac. Keď som sa o Harry Potterovi rozprával s inými ľuďmi, každý v tom príbehu našiel ukryté niečo mystické, ale vždy to boli iba malé fragmenty, iba maličké kúsky mozaiky. Ja sa preto pokúsim dať tieto kúsky mozaiky dohromady, a vytvoriť z nich ucelený obraz o tom, akú symboliku v sebe celý príbeh ukrýva.

Muklovský a magický svet

A začneme na veľmi zaujímavom mieste, na nástupišti 9¾. Na tomto mieste sa malí prváčikovia rozbehnú oproti múru, prejdú skrz murovanú stenu, a ocitnú sa v úplne inom, magickom svete. Tento svet úplne zjavne existuje na tom istom mieste a v tom istom čase, ako aj nemagický svet, ktorý sa v príbehu nazýva „muklovský“. Časom sa ukáže, že tieto dva svety v podstate ani nie sú oddelené, že to oddelenie je iba ilúzia, a oba svety tvoria jeden nerozdeliteľný celok. Jediný rozdiel medzi nimi je v tom, že v magickom svete sa dá čarovať, kým v muklovskom to nejde. A ešte je treba poznamenať, že muklovia ten magický svet vôbec nevidia.

Pochopenie týchto dvoch svetov je kľúčové pre pochopenie celého ďalšieho príbehu. Ten „muklovský“ svet predstavuje fyzický svet, čo je v skratke všetko, čoho sa môžeme fyzicky dotknúť, ohmatať si. Stôl, stolička, košeľa, sako, mince, kľúče a podobne – celý náš fyzický svet hmoty.

Magický svet tiež predstavuje svet hmoty, ale už v ňom očividne neplatia fyzikálne zákony tak, ako vo fyzickom svete. Veci sa môžu voľne vznášať vo vzduchu, miznú a razom sa objavia inde, ľudia sa menia na zvieratá a naopak, slnečný deň sa v jeden okamih zmení na mrazivú metelicu, môžu sa v ňom diať doslova zázraky.

Nebo a zem

Ako už som písal, oba svety existujú na tom istom mieste a v tom istom čase, a sú neoddeliteľné. Symbolika týchto dvoch neoddeliteľných svetov je známa už tisíce rokov. Magický svet poznáme tiež ako božský, alebo ho skôr poznáme pod pojmom „nebo“, a fyzický svet pod pojmom „zem“. Tou zemou sa myslí naše fyzické telo. No a to nebo, ten čarovný magický svet, ktorý sa môže meniť z minúty na minútu, to je náš vnútorný, duševný svet – naša duša.

Symbolika dvoch svetov, symbolika neba a zeme, odkazuje teda na človeka. Celý príbeh Harryho Pottera je o vnútornom svete jedného jediného človeka. Ktoréhokoľvek človeka – mňa, vás, kohokoľvek, každého. Nie je to príbeh o Harry Potterovi, je to príbeh o mne, o vás, o komkoľvek.

Nebo a zem, duša a telo, duševný a fyzický svet, dva neoddeliteľné svety v každom z nás. Je mnoho takých (muklov), ktorí si svoj duševný svet vôbec neuvedomujú, alebo ho ignorujú, nechcú o ňom vedieť. Slovenský preklad „muklovia“ (v angličtine je použitý výraz „muggles“) je tak neuveriteľne presný a výstižný, že asi netreba viac popisovať typ ľudí, ktorí sa zaujímajú iba o fyzický svet.

Veľmi krásne tento typ ľudí vystihuje adoptívna rodina Harryho Pottera – Dursleyovci, s obzvlášť podareným synčekom Dudleym Dursleym. Pán aj pani Dursleyovci veľmi dobre vedia o existencii magického sveta, ale nechcú s ním mať nič spoločné, nechcú o ňom nič vedieť. Nielen oni, ale aj mnohí ďalší vedome odmietajú každý prejav tohto magického sveta (duše), až kým sa negatívna situácia v magickom svete nezačne negatívne prejavovať aj v muklovskom svete („ako v nebi, tak i na zemi!“).

Hermiona Grangerová je naopak príkladom toho, že aj dieťa čisto muklovských rodičov môže byť vynikajúcou čarodejníčkou. Inak povedané – aj ten človek, ktorý má vo svojom okolí ľudí, zaujímajúcich sa iba o fyzický svet, si môže plne uvedomiť svet duševný, aj so všetkými jeho zákutiami. Harry Potter si samozrejme tento magický svet (duše) nielen že uvedomuje, on má v ňom dokonca veľkú moc, ale chvíľu potrvá, než sa k nej dopracuje.

Tretí svet

Než budeme pokračovať ďalej, tak chcem ešte doplniť pár dôležitých informácií. Fyzický svet (muklovský) sa často nazýva tiež „hrubohmotný“, čo vystihuje, že ide o svet hmoty, ktorá je v tej najhrubšej, najpevnejšej podobe. Duševný svet sa tiež nazýva hmotný, pretože myšlienky, emócie, city a pocity, nálady – to všetko má podobu jemných vibrácii, ktoré by samozrejme bez hmoty nemohli existovať, a preto sa tomuto svetu hovorí „jemnohmotný“. No a popri hmotných svetoch (fyzickom a duševnom) existuje ešte tretí svet, ktorý sa v príbehu objaví až omnoho neskôr. Tomuto tretiemu svetu sa hovorí nehmotný, duchovný, a nebudeme sa mu teraz bližšie venovať.

Len chcem zdôrazniť, že pojmy duševný a duchovný sa žiaľ zvyknú s obľubou zamieňať, obzvlášť v rôznych ezoterických smeroch. To, čo sa často nazýva duchovno, je v skutočnosti „duševno“. Duchovný rozvoj sa týka rozvoja človeka vo svete nehmotnom, no napriek tomu je tento výraz používaný na pomenovanie rozvoja človeka na duševnej úrovni. To len dokazuje skutočnosť, že v takýchto prípadoch ľudia (prípadne rôzne učenia) ešte zatiaľ nedokážu rozlíšiť duchovno od duševna, a to preto, lebo skutočný duchovný svet ešte nespoznali.

3 thoughts on “Symbolika Harryho Pottera, 1. časť – Tri svety

Comments are closed.